Zoeken Menu
Over ons

Disclaimer

Algemeen

Polyworkx B.V. verleent u hierbij toegang tot www.polyworkx dakkapel.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen. Polyworkx Dakkapel behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Polyworkx Dakkapel, met de daarbij horende algemene leveringsvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van naam.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, foto's en illustraties liggen bij Polyworkx B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Polyworkx B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OFFERTE DAKKAPEL

Bent u zoek naar meer ruimte en licht in uw woning?

Wij adviseren u graag! Informeer naar onze mogelijkheden en vraag vrijblijvend een offerte aan:

Dakkapelofferte

Uiteraard is een bezoek aan onze showroom in Eersel (of bij een van onze wederverkopers) ook mogelijk. (Let op, dit kan alleen op afspraak).